Audit Persediaan Pensijilan QE/5S di Chancellery

UniKL MIMET telah dijemput oleh Jawatankuasa Induk QE/5S UniKL Chancellery untuk menjalankan Audit Persediaan Pensijilan QE/5S di UniKL Chancellery pada 10 Mac 2014. Audit Persediaan ini adalah untuk menetapkan tahap kesediaan UniKL Chancellery untuk menghadapi Audit Pensijilan QE/5S yang sebenar.